Изберете страница

Актуално

Предлага се в червен, черен и кремав цвят.

Електрически дифузер - Air Fresh

Електрическия дифузер е част от уникалната ароматизираща система Air Freshening System – Испания, работеща на основата на затопляне и изпаряване. Предлага се в червен, черен и кремав цвят, както и с кабел с дължина 1,25 м.

mod-201rmod-201wmod-201b

Осигурява постоянно равномерно покритие с аромат на пространства от 30 до 150 кв. м при непрекъснато изпаряване 30 дни по 24 часа на ден посредством пълнител 100 мл. с ексклузивен аромат от естествени съставки без алкохол.

refil