Изберете страница

Дозатор за спрей-ароматизатор – Discover N

Описание

Дозатор за спрей-ароматизатор, произведен от висококачествена пластмаса, бял с фотоклетка и програматор. Режим на работа: през деня, нощта или 24 ч. Честота на пръскане: 7,5 мин, 15 мин, 30 мин. При монтаж в тъмно помещение, дозатора се задейства посредством фотоклетката от изкуственото осветление. Капацитет: спрей-флакон от 320 мл осигуряващ 3200 впръсквания. Покриваема площ: до 120 куб. м  /в зависимост от интензитета на пръскане/. Може да се използва поставен или да се монтира на стена. Да не се монтира над маси за хранене или в близост до вентилационна система. Захранване: 2 бр батерии размер 2D /за по-дълъг живот се препоръчват алкални/